Verdens prevensjonsdag: www.verdensprevensjonsdag.no

ANSVARLIG UTGIVER

Tilbake

Ansvarlig utgiver

Bayer AS
Drammensveien 147 B
N-0212 Oslo
Norge

Telf.: +47 24 11 18 00
Org.nr: NO 911 268 647
e-post: sentralbord.norge.sn@bayer.no

Copyright©Bayer