Verdens prevensjonsdag: www.verdensprevensjonsdag.no

LOKALE MARKERINGER

Tilbake

Det er mange og gode måter å markere dagen på, og det er bare fantasien som setter begrensninger: 

  • Noen har valgt å arrangere en egen temadag på skolen med egne foredragsholdere, hvor ungdoms seksuelle helse er i fokus.
  • En annen mulighet er stands på skolen/eller i nærmiljø, hvor helsesøster og/ eller  organisasjoner som jobber med seksualundervisningen i skolen, er tilgjengelig for spørsmål osv.
  •  Andre skoler valgte å arrangere en temadag på en annen dato. 

 

Hvordan dagen er lagt opp, er litt avhengig av hvilke temaer du ser størst behov for å belyse. 

Dersom du kjenner at det klør i fingrene etter å ta tak i dette i ditt nærmiljø, men ikke helt vet hvor du skal begynne? Fortvil ikke, vi setter deg gjerne i kontakt med helsesøstre, eller organisasjoner som jobber med seksualundervisning i skolen, som har god erfaring med dette fra tidligere år. 

Organisasjoner som jobber med seksualundervisningen i skolen (som Røde Kors ungdom og MSO)  er interessert i et samarbeid om lokale markeringer  på de stedene hvor de er representert. Vi kan videreformidle kontakt til disse.

Bayer AS vil som vanlig være behjelpelig med enkelt materiell for å bidra til et vellykket arrangement. Bestill materiell her .