Verdens prevensjonsdag: www.verdensprevensjonsdag.no

KONFIDENSIALITETSUTSAGN

Tilbake

Juridisk informasjon

Konfidensialitetsutsagn
BAYER er klar over at konfidensialitet i forbindelse med innsending av personopplysninger ved bruk av dette nettstedet er viktig. Vi tar beskyttelse av din personlige informasjon svært alvorlig, og vil informere om våre sikkerhetstiltak.
Innsamling av data
Du kan bruke nettstedet vårt uten å legge igjen personopplysninger. Du trenger ikke oppgi noe personlig informasjon for å kunne bruke nettstedet, bortsett fra når dette er nødvendig for at vi skal kunne levere et produkt eller en tjeneste som du selv har bedt om. Når du bruker nettstedet vårt, lagrer vi av sikkerhetsårsaker data i våre servere. Disse data kan omfatte navnet på din internettleverandør, nettstedet du brukte for å koble til vårt nettsted, lenkene til andre nettsteder som du klikker på fra vårt nettsted, og din IP-adresse. Disse data ville kunne brukes for å identifisere deg, men Bayer bruker dem ikke på den måten. Fra tid til annen benytter Bayer dataene det til statistiske formål, men uten at enkeltbrukere navngis eller kan identifiseres. Ved bestilling av varer eller tjenester på Bayers nettsted vil bestillingen kunne sendes videre til Bayers samarbeidspartnere slik at de kan levere produkter eller tjenester som du har bedt om. I tilfeller hvor dette skjer forsøker Bayer på teknisk og organisatorisk sett å sikre at tilstrekkelige personvernregler følges.
Innsamling og bearbeiding av personopplysninger
Vi samler kun inn personopplysninger som du selv gir oss når du registrerer deg, fyller ut skjemaer eller sender e-post, når du bestiller produkter eller tjenester, kommer med forespørsler eller bestiller materiale, eller i lignende situasjoner der du selv har valgt å gi oss informasjon.
Databasen og innholdet i denne blir hos oss, og hos de som bearbeider data for oss og står ansvarlig for oss, samt i våre servere. Dine personopplysninger videreformidles ikke av oss eller våre representanter for bruk av tredjepart i noen form, såfremt vi ikke har fått din tillatelse eller må gjøre det i henhold til lov.
Vi beholder kontrollen over og ansvaret for bruken av eventuelle personopplysninger som du gir oss. Enkelte opplysninger kan bli lagret eller bearbeidet i datamaskiner i andre jurisdiksjoner, f.eks. USA, som kan ha andre personvernbestemmelser enn de som gjelder der du bor. I slike tilfeller passer vi på at egnede vernetiltak treffes for å kreve at de som bearbeider data i det aktuelle landet, opprettholder et personvern som er likeverdig det som finnes der du bor.
Formålet med databruk
De dataene vi samler inn, blir bare brukt til å levere de produktene eller tjenestene du har bedt om, eller til andre formål som du har gitt ditt samtykke til, bortsett fra når lov krever noe annet.
Rett til tilgang og korrigering
Du har rett til å granske og endre alle personopplysninger som finnes i vårt system hvis du tror at opplysningene er uaktuelle eller feil. I så fall kan du sende oss en e-post til adressen i dette dokumentet eller kontakt Bayer på adressen nedenfor.
Rett til annullering
Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket ditt til å bruke personopplysningene dine i fremtiden. I så fall kan du sende oss en e-post til adressen i dette dokumentet eller kontakt Bayer på adressen nedenfor.
Lagring av data
Vi beholder bare personopplysningene så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de tjenestene du har bedt om, eller som du har gitt samtykke til, bortsett fra når annet er angitt ved lov (f.eks. i forbindelse med en pågående rettsprosess).
Bruk av cookies
På enkelte nettsteder brukes såkalte cookies. Dette er for at vi skal kunne øke effektiviteten for deg. Cookies er informasjonskapsler som vår nettserver sender til din datamaskin for å kunne identifisere hvilken datamaskin som brukes. De fleste nettlesere er innstilt slik at cookies aksepteres automatisk. Du kan også aktivere lagring av cookies eller justere nettleseren din slik at du får en melding før en cookie lagres på datamaskinen din.
Sikkerhet
BAYER bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger mot manipulering, tap, ødeleggelse eller tilgang fra uautoriserte personer. Alle personopplysninger som du sender til Bayer Schering Pharma AG, krypteres for å forhindre at de misbrukes av tredjepart. Våre sikkerhetsrutiner revideres fortløpende, basert på den siste tekniske utviklingen.
Barn
Fordi det er ekstra viktig å beskytte barns integritet, samler vi ikke inn, bearbeider eller bruker noen informasjon på vårt nettsted som gjelder en enkeltperson vi vet er under 13 år, uten forutgående, kontrollerbart samtykke fra dennes foreldre/verge. Denne har rett til å se informasjonen barnet har oppgitt på anmodning og/eller kreve at informasjonen fjernes.
Kontakter
Ved eventuelle problemer, spørsmål eller forslag er du velkommen til å kontakte Bayer AS.
Personopplysningsombud for Bayer AS:

Hjørdis Jølsum
Drammensveien 147 B
N-0212 Oslo
Telefon: +47 24 11 18 76
Faks:+47 24 11 19 93
E-post: hjoerdis.joelsum@bayer.com

eller

Ernst Strauss
Drammensveien 147 B
N-0212 Oslo
Telefon: +47 24 11 18 39
Faks: +47 24 11 19 90
E-post: ernst.strauss.es@bayer.no
Foretakets personopplysningsombud (Corporate Data Protection Officer) for Bayer AG:
Rainer Meyer
Adresse: Building K56
51368 Leverkusen, Germany
Telefon: +49 (0) 214 30 2 05 22
Faks: +49 (0) 214 30 2 03 46
E-post: cor.privacy@bayer-ag.de
Utviklingen av internett kan også kreve at konfidensialitetsutsagnet endres. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer når det er nødvendig.
Rainer Meyer